Nevalstiskā organizācija „SVS atbalsta fonds”

Nevalstiskā organizācija „SVS atbalsta fonds” ir nodibinājums, kurš darbojas no 27.05.2009.

Nodibinājuma darbības mērķi ir:

 1. Valmieras 2. vidusskolas (turpmāk tekstā – skola) un vecāku sadarbības veicināšana;
 2. Skolas tēla popularizēšana sabiedrībā;
 3. Skolas, skolēnu, vecāku un sabiedrības līdzdarbības veicināšana;
 4. Skolas darbības vispusēja attīstīšana.

Nevalstiskās organizācijas statuss ļauj SVS atbalsta fondam piedalīties dažāda veida projektos, piesaistīt līdzekļus no visdažādākiem avotiem, saņemt sponsoru un atbalstītāju palīdzību.

Daži no nodibinājuma “SVS atbalsta fonds” realizētiem projektiem un aktivitātēm periodā 2018. – 2021.:

 • 2018.gads – Valmieras novada fonda projekts “Kapustnik”
 • 2018.gads – Izglītojošā vasaras nometne “Jaunie dabas pētnieki”
 • 2019. gads – Valmieras pilsētas pašvaldības projekts “Ё…моё”
 • 2019. gads – Izglītojošā nometne sākumskolas klasēm “STEM”
 • 2020.gads – Valmieras novada fonda projekts “V2V jaunieši – Latvijai”
 • 2021.gads – Valmieras pilsētas pašvaldības projekts “Te un tagad”

Aicinām arī Jūs atbalstīt Valmieras 2. vidusskolas rīkotos pasākumus, sniegt palīdzību skolai arī citās jomās.

Līdzekļus var pārskaitīt uz skolas nevalstiskās organizācijas fondu „SVS atbalsta fonds”

 • Reģistrācijas numurs 40008141262
 • AS SEB banka
 • Kods UNLALV2X
 • LV11UNLA0050023358253

Būsim pateicīgi Jums par jebkuru Jūsu palīdzību un atbalstu!

Sīkāku informāciju var uzzināt:

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux